Contact, Privacy, Voorwaarden & Disclaimer

Voorwaarden voor deelname, disclaimer, privacy en protocollen geactualiseerd per 27 November 2023 (‘Spelregels’)

De bekende Ecstatic Dance richtlijnen Respect en veiligheid zijn vooral in deze bijzondere tijd van belang. Als we die gezamenlijk naleven en persoonlijke opvattingen even thuislaten, kunnen we samen volop genieten van een veilige dansreis. Jij zorgt goed voor jezelf én voor de andere danser(s) en werkt mee aan die zo belangrijke veiligheid die kenmerkend is voor Ecstatic Dance. Dat doe je voor jezelf, je mededansers en de mensen in je omgeving.

Deze ‘omgangsnormen’ worden aangepast naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk en is daarmee een levend document.

Algemeen

Ecstatic Dance Emmen is een (16+) event, tenzij we expliciet anders vermelden bij een event. We verwelkomen diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, seksuele oriëntatie en levenservaring. We vragen om een open en respectvolle houding. Ecstatic Dance Emmen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de toegang tot en/of deelname aan haar events te weigeren.

Contact

Je kan een e-mail naar ons sturen via info@ecstaticdanceemmen.nl of telefonisch contact met ons opnemen via telefoon nummer 0620535761.

Hieronder tref je onze Privacyverklaring aan en de zogenaamde disclaimer die geldt voor het bijwonen van onze Ecstatic Dance bijeenkomsten.

Privacyverklaring

Ecstatic Dance Emmen respecteert de privacy van bezoekers aan onze website(s), Facebook pagina’s en evenementen. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van je persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Welke gegevens worden verzameld en hoe worden die verwerkt? Ecstatic Dance Emmen kan je persoonsgegevens verwerken doordat je die hebt verstrekt op één van onze evenementen of promoties, bij het reserveren voor  een dansavond/ochtend/event  of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier dat gelinkt is aan of geplaatst is op één van onze websites of Facebookpagina’s hebt verstrekt. Zoals bijvoorbeeld het abonneren op onze Nieuwsbrief.

Het gaat daarbij primair om de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoon nummer
  • IP-adres

Adresgegevens of telefoonnummers worden uitzonderlijk en enkel gevraagd als daartoe een administratieve reden is. Bijvoorbeeld bij een workshop /event waarvoor betaling vooraf gewenst is.

Met welk doel worden de gegevens verwerkt?  Ecstatic Dance Emmen verwerkt je persoonsgegevens om je reservering(en) te kunnen vastleggen en om je per e-mail op de hoogte te houden van onze activiteiten op het gebied van Ecstatic Dance en/of andere bewuste dance evenementen en/of workshops.  Een ander met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op de vergroting van het aantal deelnemers aan hier genoemde activiteiten.

Hoe lang worden gegevens bewaard? Als je een contact- of aanmeld- of reserveringsformulier invult, of een e-mail stuurt, dan worden de door je verstrekte gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Ecstatic Dance Emmen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.

We delen uw gegevens niet met anderen. Ecstatic Dance Emmen verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden. Wél kunnen wij in voorkomende gevallen ingebed in onze eigen Nieuwsbrief e.d. activiteiten voor het voetlicht brengen op het gebied van bewuste dans en overige events die door onze partners of relaties worden georganiseerd.

In kaart brengen van je bezoek aan onze website(s). Op de website van Ecstatic Dance Emmen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ecstatic Dance Emmen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Het versturen van e-mails. Ecstatic Dance Emmen gebruikt MailChimp voor het verzamelen en opslaan van je gegevens, als tool voor het verzenden van e-mails. Lees het privacy beleid van MailChimp voor meer informatie.

Facebook Op Facebook zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerk Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie hieronder). Leest de privacyverklaring van Facebook (die kan wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.en wat je eventueel zelf  kunt instellen m.b.t. je privacy op Facebook .

Gebruik van zogenaamde Cookies Ecstatic Dance Emmen zelf maakt geen gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van websites wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. In hoeverre de hierboven genoemde WordPress en/of Facebook cookies plaatsen en daarvan gebruik maken om informatie op te slaan en/of verwerken, daar heeft Ecstatic Dance Emmen geen invloed op.

Hoe kan je jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De gemakkelijkste manier is om dat te doen via een link die je onderaan in de e-mails die je van ons ontvangt te gebruiken om toegang tot je gegevens te krijgen. Je mag ook een verzoek daartoe sturen naar info@ecstaticdanceemmen.nl wij zullen dan binnen de kortst mogelijke termijn je gegevens aanpassen of verwijderen.

Beveiligen Ecstatic Dance Emmen neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met Ecstatic Dance Emmen via info@ecstaticdanceemmen.nl

Aanpassingen Ecstatic Dance Emmen behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen binnen het kader van de wettelijke bepalingen. Wijzigingen zullen op deze website en via e-mail worden gepubliceerd.

Voorwaarden deelname, reserveren en tickets

Bij deelname aan onze activiteiten ben je gehouden de omgangsnormen zoals vermeld onder de praktische informatie op deze website te respecteren.

Ecstatic Dance Emmen kan zonder opgave van reden, ten alle tijde de deelname en/of de toegang aan één van haar evenementen aan iemand ontzeggen. Dit voor of tijdens het event. Waarbij in het laatste geval geen enkele aanspraak op restitutie van de bijdrage of anderszins gedaan kan worden.

Nadat je toegang hebt verkregen tot een Ecstatic Dance Emmen event (vanaf het moment dat je een ticket koopt / je bijdrage hebt voldaan, is het niet mogelijk om de door jou betaalde bijdrage – al niet gedeeltelijk – terug te ontvangen.

Het is niet mogelijk om gekochte tickets te ruilen of te retourneren. Restitutie is in geen enkel geval mogelijk. Elk ticket heeft ter beveiliging een unieke code. Bij beschadiging ervan bestaat de kans dat toegang geweigerd wordt. D.m.v. deze code is een ticket slechts éénmaal bruikbaar. Duplicatie van de tickets is nutteloos. Indien het evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, blijft het ticket geldig. Bij annulering*) van het evenement door Ecstatic Dance Emmen wordt de werkelijk betaalde ticketprijs vergoed aan de koper.

*) Mocht een aangekondigde dj of andere performer om dringende redenen niet op de geplande datum kunnen optreden, dan behouden wij ons het recht voor een vervanging daarvoor in te schakelen. In zo’n geval is dus geen sprake van “annulering”.

Reserveren voor een event garandeert je plaats tot 5 minuten voor aanvang. Kom je bij een reservering niet opdagen dan behouden wij het recht voor om je alsnog de bijdrage voor dat event in rekening te brengen.

Disclaimer

Ecstatic Dance Emmen *) is niet aansprakelijk voor (persoonlijke) ongevallen, opgelopen blessures, verwondingen of ander lichamelijk letsel (besmettingen) en de eventueel daaruit voortvloeiende schade – lichamelijk dan wel (in)materieel . Noch voor diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen. Noch voor boetes voor bijvoorbeeld parkeren en overtreden van  verordeningen. Dit is van toepassing in en rondom het pand of buitenterrein waar Ecstatic Dance Emmen haar activiteiten organiseert.

Ecstatic Dance Emmen behoudt zich het recht voor iemand de toegang tot een activiteit te ontzeggen of hem/haar tijdens de dans te verwijderen indien gedragingen daar aanleiding toe geven of hij/zij niet de omgangsnormen voor Ecstatic Dance naleeft. Zulks uitsluitend ter beoordeling van Ecstatic Dance Emmen. Dit zonder teruggave van de bijdrage aan het event.

Bezoekers aan activiteiten van Ecstatic Dance Emmen die zaken, zowel roerend als onroerend, hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledig te vergoeden.  Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen aansprakelijk voor de volledige schade.

We doen ons best om via de website(s), Facebook pagina en event pagina’s zo accuraat mogelijk informatie te verstrekken. Check deze voorafgaand aan een Ecstatic Dance event.

*) Onder Ecstatic Dance Emmen wordt hier verstaan: De vereniging, organisatoren, vrijwilligers, workshop aanbieders, inleiders, dj’s en andere aan Ecstatic Dance Emmen gelieerde personen of organisaties. Alsmede de eigenaar en/of verhuurder en/of beheerder van het pand of buitenruimte waar Ecstatic Dance Emmen haar activiteiten organiseert, en diens personeelsleden. 

 

Scroll naar boven